Junta directiva (Mandat 2014-2018)

CÀRREC NOM
President Josep Mª. Corona Fayos
Vice-president 1r Lluis Fernandez de Retana Illas
Vice-president 2n Joaquim Mañe Carreras
Secretari Xavier Torfa Castelló
Tresorer Lluis Fernández de Retana Illas
Vocal Xavier Freixas Zendrera
Vocal José Marín Hernández
Vocal Robert Valls López
Vocal Pedro García Lafuente
Vocal Joan Feixas Rubió

Comissions (Mandat 2014-2018)

Logística, transport i vehicles
CÀRREC NOM
President JOAQUIM MAÑE CARRERAS
Vocal JUAN FEIXAS RUBIO
Vocal ROBERT VALLS LOPEZ

Concursos
CÀRREC NOM
President XAVIER FREIXAS ZENDRERA
Vocal JOAQUIM MAÑE CARRERAS
Vocal JOSE MARÍN HERNÁNDEZ

Exposicions i actes de divulgació
CÀRREC NOM
President JOSE MARÍN HERNÁNDEZ
Vocal PEDRO GARCIA LAFUENTE

Normativa i reglaments
NOM
JOSEP MARIA CORONA FAYOS
JOSE MARIN HERNANDEZ

Revista federativa i premsa
NOM
LLUIS FERNANDEZ DE RETANA ILLAS
MIQUEL SPA SERRA

 

 

FEDERACIÓ COLUMBÒFILA CATALANA DE COLOMS MISSATGERS · Passatge del Taulat, 7 · 08019 BARCELONA
E-mail: info@colomsmissatgers.cat · Tel. 93.266.02.10 · Fax. 93.266.02.28 · Crèdits

Inici