Junta directiva

CÀRREC NOM
President SR. XAVIER FREIXAS ZENDRERA
Vice-president 1r SR. FRANCESC XAVIER TORTA CASTELLO
Secretari SR. PEDRO GARCIA LAFUENTE
Tresorer SR. JULIO VILAPLANA MILLAN
Vocal SR. JOAQUIM COLOME NIUBO
Vocal SR. ROBERT VALLS LOPEZ
Vocal SR. DIEGO WALTER VAN DE LINDE ROSA
Vocal SR. FELIX NADALES BLANCO
Vocal SRA. LIDIA COMPANY DOMINGO

Gestió econòmica i financera

NOM
SR. FRANCESC XAVIER TORTA CASTELLO
SR. JULIO VILAPLANA MILLAN
SR. XAVIER FREIXAS ZENDRERA

Comissió concursos

NOM
SR. XAVIER FREIXAS ZENDRERA
SR. JOAQUIM COLOME NIUBO
SR. FELIX NADALES BLANCO

Logísitca i manteniment

NOM
SR. ROBERT VALLS LOPEZ
SR. DIEGO WALTER VAN DE LINDE ROSA

Informàtica, publicacions i materials

NOM
SR. PEDRO GARCIA
SRA. LIDIA COMPANY DOMINGO
SR. XAVI TORTA CASTELLÓ

RFCE Delegat

NOM
SR. JOAQIUM MAÑÉ CARRERAS

Exposicions

NOM
SR. JOAQIUM MAÑÉ CARRERAS
SR. GABRIEL SALVÀ GARRETA
FEDERACIÓ COLUMBÒFILA CATALANA DE COLOMS MISSATGERS · Passatge del Taulat, 7 · 08019 BARCELONA
E-mail: info@colomsmissatgers.cat · Tel. 606 95 86 37 · Crèdits

Inici