Local federatiu

ZOOM
ZOOM
ZOOM
Magatzem Interior
Magatzem i vehicles
Comissió de Concursos
Consulta Veterinària
ZOOM
ZOOM
ZOOM
ZOOM
Despatx Presidencial
Despatx Secretària
Fotocopiadora-Classificadora
Lateral magatzem
ZOOM
ZOOM
ZOOM
ZOOM
Productes
Productes
Productes
Sala d'assamblees 1
ZOOM
ZOOM
ZOOM
ZOOM
Sala d'assamblees 2
Sala pels Clubs
Darrera vehicles
Vehicles
ZOOM
Vestíbul
FEDERACIÓ COLUMBÒFILA CATALANA DE COLOMS MISSATGERS · Passatge del Taulat, 7 · 08019 BARCELONA
E-mail: info@colomsmissatgers.cat · Tel. 606 95 86 37 · Crèdits

Inici