Video de la solta Barcelona Inter 2020 – Cunit (Tarragona)

Adjuntem vídeo de la solta i la instantània en la que el Sr. Robert Valls com membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Coloms Missatgers fa entrega al Sr. Patrick De Muylder, president del Cureghem Centre, dels trofeus donats pels guanyadors del primer colom arribat a Bèlgica i per el primer colom guanyador de la solta Internacional.

Tot i la nova situació donada enguany per el “Corona Virus”,  la popular solta Internacional de coloms missatgers organitzada per el Cureghem Centre en la que participen columbòfils de diferents països com  Alemanya, França, Regne Unit, Luxemburg, Bèlgica i Països  Baixos, el passat 31 de juliol es van deixar anar des de la localitat costera de CUNIT (Tarragona) 16.050 coloms que varen deixats anar pel matí a las 8h45’ per partir cada colom al seu colomar.

La campiona de la solta va ser una femella de dos anys que va arribar al seu destí d’Alemanya tenint una distancia de 1.005 kms. de bon matí i es propietat del columbòfil romanès Sr. Alin Karscu.

A pesar de la nueva situación dada este año por el “Corona Virus”, la popular suelta Internacional de palomas mensajeras organizada por el Cureghem Centro en la que participan colombófilos de diferentes países como Alemania, Francia, Reino Unido, Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos, el pasado 31 de julio se soltaron desde la localidad costera de CUNIT (Tarragona) 16.050 palomas que fueron soltadas por la mañana a las 8h45 ‘ para partir cada paloma a su palomar.

La campeona de la suelta fue una hembra de dos años que llegó a su destino de Alemania teniendo una distancia de 1.005 kms. Es propiedad del colombófilo rumano Sr. Alin Karscu.

Adjuntamos vídeo de la suelta y la instantánea en la que el Sr. Robert Valls como miembro de la Junta Directiva de la Federación Catalana de Palomas Mensajeras hace entrega al Sr. Patrick De Muylder, presidente del Cureghem Centre, de los trofeos donados por los ganadores de la primera paloma llegada a Bélgica y por el primer paloma ganador de la suelta Internacional.

Amb la col.laboració de D. Vicente Prats Marí a la confecció dels resultats.