Galería de campions

Campions/es d’aquesta temporada 2020

La guanyadora des de la solta de ATECA (Zaragoza) a la província de Tarragona tenint una distancia al seu colomar de 220 kms., i a una velocitat de 95 kms /hora ha sigut la columbòfila Anna Beatriu Torta del club Montsia. El colom anellat del any 2018-213875 Cat, va batre el rècord de velocitat d’enguany el dia 8 de juny del 2020. Moltes felicitats campiona.

La ganadora desde la suelta de ATECA (Zaragoza) en la provincia de Tarragona teniendo una distancia a su palomar de 220 kms., y a una velocidad de 95 kms / hora ha sido la Colombófila Anna Beatriz Torta del club Montsia. La paloma anillada del año 2018-213875 Cat, batió el récord de velocidad de este año el día 8 de junio de 2020. Muchas felicidades campeona.

________________________________________________________________________________________________

RIKY, el colom amb anella del any 2018-215133 propietat del columbòfil Sr. Cristian Ionel Dedu del club Montsià, ha guanyat la solta feta de gran fons de la zona de Tarragona des de la localitat de Villanueva del Fresno (Badajoz) el passat 12 de juliol del 2020 a una distancia de 729 kms al seu colomar. Enhorabona.

Riky, la paloma con anilla del año 2018-215133 propiedad del colombófilo Sr. Cristian Ionel Dedu del club Montsià, ha ganado la suelta hecha de gran fondo de la zona de Tarragona desde la localidad de Villanueva del Fresno (Badajoz) el pasado 12 de julio de 2020 a una distancia de 729 kms a su palomar. Enhorabuena.

__________________________________________________________________________________________________

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Dulcinea-19-270524_EDIT-op.jpg
El 28 de juny d’enguany  es va celebrar des de la localitat de Manzanares (Ciudad Real) a 555 kms.,  la cursa de coloms missatgers organitzada per la Federació Columbòfila Catalana i puntuable per el campionat de fons-gran fons dels campionats de Catalunya 2020, resultant guanyadora la femella “DULCINEA” amb anella del any 2019-270524 que va volar a una mitja de 63 kms/hora i pertany al columbòfil Xavier Freixas Zendrera del Club Columbófil Bétula de Badalona. Felicitats.

El 28 de junio del presente año se celebró des de la localidad de Manzanares (Ciudad Real) a 555 kms. la carrera de palomas mensajeras organitaza por la Federación Colombófila Catalana i puntuables para el campeonato de Fondo-Gran Fondo de los campeonatos de Catalunya 2020 resultando ganadora la hembra “DULCINEA” con anilla del año 2019-270524 que voló a una media de 63 kms./hora i pertenece al colombófilo Xavier Freixas Zendrera del Club Columbòfil Bétula de Badalona. Felicidades.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és 270531-2019-RIDA-edit-op.jpg
El passat 14 de juny del 2020 es va celebrar des de la localitat de Utiel (Valencia) a 365 kms.,  la cursa de coloms missatgers organitzada per la Federació Columbòfila Catalana i puntuable per el campionat oficial del any 2020 resultant guanyadora la femella “RIDA” amb anella del any 2019- 270531 que va volar a una mitja de 65 kms/hora i es propietat del columbòfil Xavier Freixas Zendrera del Club Columbófil Bétula de Badalona. Felicitats.””
 
El pasado 14 de junio de 2020 se celebró desde la localidad de Utiel (Valencia) a 365 kms., La carrera de palomas mensajeras organizada por la Federación Colombófila Catalana y puntuable para el campeonato oficial del año 2020 resultando ganadora la hembra “RIDA “con anilla del año 2019- 270.531 que voló a una media de 65 kms / hora y es propiedad del colombófilo Xavier Freixas Zendrera del Club colombófilo Bétula de Badalona. Felicidades. “

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

El colom anomenat “RICO 2” amb anella del any 2018-213531 propietat del columbòfil Sr. Xavier Freixas del club columbòfil Bétula Missatgera, ha guanyat la solta de mig fons feta des de la localitat de MINAYA (Albacete) el passat 20 de juny a una distància de 463 kms al seu colomar. Enhorabona.

El palomo llamado “RICO 2” con anilla del año 2018 a 213531 propiedad del colombófilo Sr. Xavier Freixas del club colombófilo Bétula Mensajera, ha ganado la suelta de medio fondo hecha desde la localidad de MINAYA (Albacete) el pasado 20 de junio a una distancia de 463 kms a su palomar. Enhorabuena.

Amb la col.laboració de D. Vicente Prats Marí a la confecció dels resultats.