Anelles de niu

Anelles de niu de l'any:


Club Numeració Any Quantitat
MONTSIÀ 265.801 al 266.200 CAT 2019 400
RACING CAT 266.201 al 267.000 CAT 2019 800
FERNANDO PESSOA 267.001 al 267.500 CAT 2019 500
1935 267.501 al 267.900 CAT 2019 400
RUBÍ 267.901 al 268.000 CAT 2019 100
R.C.C. CATALUNYA 268.001 al 269.500 CAT 2019 1.500
ARRAHONA 269.501 al 270.000 CAT 2019 500
BÈTULA 270.001 al 271.000 CAT 2019 1000
VILANOVA 271.001 al 271.700 CAT 2019 700
ARRAHONA 271.701 al 271.800 CAT 2019 100
VILANOVA 271.801 al 271.900 CAT 2019 100
RUBÍ 271.901 al 271.960 CAT 2019 60
R.C.C. CATALUNYA 271.961 al 272.000 CAT 2019 40
R.C.C. CATALUNYA 281.801 al 281.900 ESP 2019 100
FEDERACIÓ COLUMBÒFILA CATALANA DE COLOMS MISSATGERS · Passatge del Taulat, 7 · 08019 BARCELONA
E-mail: info@colomsmissatgers.cat · Tel. 606 95 86 37 · Crèdits

Inici