“El Zorro”

El Zorro, 2019-271440, primer colom de la solta de gran fons des d’Azuaga (712 qm), provincia de Badajoz, propietat del Sr. Jose Bernete Ribera del club Vilanova.

La “Heremans”

La “Heremans”, 2021-208634, primera paloma de Valdepeñas zona Tarragona, propietat del Sr. Xavier Torta del Club Montsia-Baix Ebre.

Amb la col.laboració de D. Vicente Prats Marí a la confecció dels resultats.