Coloms Recuperats

Num. colomAny - PaísColorClub
Num. colom
Any - País

Color

Club

Amb la col.laboració de D. Vicente Prats Marí a la confecció dels resultats.