Skip to main content

Junta directiva

CÀRREC

NOM

PRESIDENT

Sr. Xavier Freixas Zendrera

VICE-PRESIDENT 1R

Sr. Francesc Xavier Torta Castello

SECRETARI

Sr. Pedro Garcia Lafuente

VOCAL

Sr. Joaquim Colome Niubo

VOCAL

Sr. Robert Valls Lopez

VOCAL

Sr. Felix Nadales Blanco

VOCAL

Sr. Diego Matias Van de Linde Leguizamon

VOCAL

Sr. Amador Rodríguez Puertas

VOCAL

Sr. Paco Serrano Garcia

Gestió econòmica
i financera

NOM

Sr. Francesc Xavier Torta Castello

Sr. Xavier Freixas Zendrera

Comissió concursos

NOM

Sr. Xavier Freixas Zendrera

Sr. Joaquim Colome Niubo

Sr. Felix Nadales Blanco

Logística i manteniment

NOM

Sr. Robert Valls Lopez

Sr. Diego Walter Van de Linde Rosa

Informàtica, publicacions i materials

NOM

Sr. Pedro Garcia

Sr. Xavi Torta Castelló

Exposicions

NOM

Sr.Felix Nadales Blanco

Sr. Pedro Garcia Lafuente

Assessors i col·laboradors

NOM

Sr. Fernando Campanario Gonzalez

Sr. Enrique Marti Escrig

RFCE Delegat

NOM

Sr. Joaquim Mañé Carreras

Amb la col.laboració de D. Vicente Prats Marí a la confecció dels resultats.