“La Rápida”, 1ª coloma de la solta de Valdepeñas I, zona Tarragona

“La Rápida”, 1ª paloma de la solta de Valdepeñas propietat del Sr. Dedu Cristian Ionel del Club Montsià-Baix Ebre de la zona de zona Tarragona

Amb la col.laboració de D. Vicente Prats Marí a la confecció dels resultats.