1ª paloma de la solta de Casas Ibañez, zona Barcelona

1ª paloma de la solta de Casas Ibañez propietat del Sr. Rafael Aguza del club Arrahona de la zona de Barcelona

Amb la col.laboració de D. Vicente Prats Marí a la confecció dels resultats.