Skip to main content

Club Fernando Pessoa

Resolució de la Comissió Permanent del Tribunal Català de l’Esport davant la denúncia del Club Fernando Pessoa a la FCCCM

A data 27 de maig de 2020 la Comissió Permanent del Tribunal Catalá de l’Esport va emetre la resolució, davant la denúncia del Club Fernando Pessoa, per la qual disposa la no admissió de la citada denuncia interposada pel Sr. Eduardo Villanueva.

Amb la col.laboració de D. Vicente Prats Marí a la confecció dels resultats.