“El Zorro”

El Zorro, 2019-271440, primer colom de la solta de gran fons des d’Azuaga (712 qm), provincia de Badajoz, propietat del Sr. Jose Bernete Ribera del club Vilanova.

Amb la col.laboració de D. Vicente Prats Marí a la confecció dels resultats.