Skip to main content

“Rico II”

18-213531 Cat M.El passat diumenge 6 de juny de 2021 es va celebrar la cursa de coloms missatgers organitzada per la Federació Catalana des de la localitat de Masies de Parrela.

18-213531 Cat M. El passat diumenge 6 de juny de 2021 es va celebrar la cursa de coloms missatgers organitzada per la Federació Catalana des de la localitat de Masies de Parrela (Castellón) a 301 km de la que va ser guanyador el colom anomenat “”RICO 2””  que va invertir un temps de quatre hores i dotze minuts fent una velocitat mitja de 71 km./hora. El propietari es el columbòfil Xavier Freixas Zendrera que pertany al Club Bétula Missatgera.

Amb la col.laboració de D. Vicente Prats Marí a la confecció dels resultats.