Skip to main content

C.S. RACING P.C

LA NO ADMISSIÓ A TRÀMIT del RECURS interposat pel Sr. Miquel Angel Iris Agustí

LA COMISSIO PERMANENT del TRIBUNAL CATALA DE L’ESPORT acorda NO ADMETRE A TRÀMIT el RECURS interposat pel Sr. Miquel Angel Iris Agustí, en representació del club CATALUNYA SUD PIGEON CLUB contra la resolució presumpta del Comitè d’Apel·lació de la Federació Columbòfila Catalana de Coloms Missatgers objecte del recurs i procedir a l’arxiu de l’expedient.

Amb la col.laboració de D. Vicente Prats Marí a la confecció dels resultats.