Skip to main content

C.S. RACING P.C.

LA NO ADMISSIÓ A TRÀMIT I ARXIU DEL RECURS EXTRAORDINARI DE REVISIÓ INTERPOSAT PEL Sr. Miguel Angel Iris Agustí, en representació del C.S. Racing P.C. contra la Resolució del Tribunal Català d’ Esport del 26 de gener de 2021.

Amb la col.laboració de D. Vicente Prats Marí a la confecció dels resultats.