FCCCM-Zona Barcelona – Girona

CAMPIONAT ABSOLUT
INDIVIDUAL

02/05/2021

pdf
CAMPIONAT ABSOLUT OBERT
INDIVIDUAL

18/04/2021

pdf
CAMPIONAT DE VELOCITAT
INDIVIDUAL

18/04/2021

pdf
CAMPIONAT DE MIG FONS
INDIVIDUAL

02/05/2021

pdf
CAMPIONAT DE JOVES
INDIVIDUAL

02/05/2021

pdf
CAMPIONAT DE FONS
INDIVDUAL

02/05/2021

pdf
AS COLOM JOVE
INDIVIDUAL

02/05/2021

pdf
AS COLOM VELOCITAT
INDIVIDUAL

28/03/2021

pdf
AS COLOM DE MIG FONS
INDIVIDUAL

02/05/2021

pdf
AS COLOM DE FONS
INDIVIDUAL

02/05/2021

pdf
AS COLOM DE GRAN FONS
INDIVIDUAL

FCCCM – Zona Tarragona

CAMPIONAT DE VELOCITAT
INDIVIDUAL

02/05/2021

pdf
AS COLOM DE VELOCITAT
INDIVIDUAL

02/05/2021

pdf
CAMPIONAT DE MIG FONS
INDIVIDUAL

02/05/2021

pdf
AS COLOM DE MIG FONS
INDIVIDUAL

02/05/2021

pdf
CAMPIONAT DE JOVES
INDIVIDUAL

02/05/2021

pdf
AS COLOM JOVE
INDIVIDUAL

02/05/2021

pdf
AS COLOM DE FONS
INDIVIDUAL
CAMPIONAT DE FONS
INDIVDUAL
CAMPIONAT DE GRAN FONS
INDIVDUAL
AS COLOM DE GRAN FONS
INDIVIDUAL

Campeonatos Nacionales

CAMPEONATO DE S.A.R. PRINCESA
INDIVIDUAL

02/05/2021

pdf
CAMPEONATO DE SEGURIDAD
INDIVIDUAL

02/05/2021

pdf
FINAL CAMPEONATO DE VELOCIDAD/MEDIO FONDO
INDIVIDUAL

18/04/2021

pdf
CAMPEONATO DE JOVENES
INDIVIDUAL

11/04/2021

pdf
CAMPEONATO DE FONDO
INDIVDUAL

02/05/2021

pdf
AS PALOMA DE FONDO
INDIVDUAL

02/05/2021

pdf
AS PALOMA JOVEN
INDIVIDUAL
FINAL AS PALOMA DE VELOCIDAD/MEDIO FONDO
INDIVIDUAL

18/04/2021

pdf
AS PALONA DE GRAN FONDO
INDIVIDUAL

Amb la col.laboració de D. Vicente Prats Marí a la confecció dels resultats.