Skip to main content

DESESTIMACIÓ DEL RECURS D’ALÇADA CONTRA ELS ESTATUTS DE LA FCCCM

RESOLUCIÓ D’ADMISSIÓ A TRÀMIT I DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS D’ALÇADA CONTRA ELS ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE COLOMS MISSATGERS AL REGISTRE D’ENTITATS ESPORTIVES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ D’ADMISSIÓ A TRÀMIT I DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS D’ALÇADA CONTRA LA RESOLUCIÓ, DE 30 DE JULIOL DE 2020, DEL DIRECTOR DEL CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT, DE RATIFICACIÓ I INSCRIPCIÓ DE MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA PARCIAL DELS ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE COLOMS MISSATGERS AL REGISTRE D’ENTITATS ESPORTIVES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, INTERPOSAT PEL SR. RAFAEL LLINAS PEDRET I ALTRES EN NOM DE DIVERSOS CLUBS ESPORTIUS, A TRAVÉS DEL SEU REPRESENTANT, L’ADVOCAT ALBERT SOMS TAMARIT; DE LA SEVA NO ADMISSIÓ A
TRÀMIT PER PART DEL SR. GASPAR GARRE MARTÍNEZ (I CLUB COLOMBÒFIL MATARÓ) I DE LA DECLARACIÓ DE DESISTIMENT DE LA SEVA PETICIÓ DEL CLUB COLOMBÒFIL MISSATGERS BARCELONA

Amb la col.laboració de D. Vicente Prats Marí a la confecció dels resultats.