Skip to main content

C.S. RACING P.C.

DESESTIMACIÓ del recurs interposat pel Sr. Miquel Angel Iris Agustí, en representació del club CATALUNYA SUD PIGEON CLUB.

A data 9 de juny de 2020 el Tribunal Catalá de l’Esport va emetre la resolució  del recurs interposat pel Sr. Miguel Angel Iris Agustí, en representació del Catalunya Sud Racing Pigeon Club, contra la resolució del comitè d’apel·lació de la Federació Columbòfila Catalana de coloms Missatgers del dia 19 de novembre de 2019.

Amb la col.laboració de D. Vicente Prats Marí a la confecció dels resultats.