Amb la col.laboració de D. Vicente Prats Marí a la confecció dels resultats.