PLA D’AVIADA FEDERATIVA 2020
CORONA VIRUS FCCCM

Descargar
PDF

Amb la col.laboració de D. Vicente Prats Marí a la confecció dels resultats.