Skip to main content

Club

MONTSIÀ
Numeració 265.801 al 266.200 CAT

Quantitat 400

C.S. RACING P.C.
Numeració 266.201 al 267.000 CAT

Quantitat 800

FERNANDO PESSOA
Numeració 267.001 al 267.500 CAT

Quantitat 500

2016
Numeració 267.501 al 267.900 CAT

Quantitat 400

RUBÍ
Numeració 267.901 al 268.000 CAT

Quantitat 100

R.C.C. CATALUNYA
Numeració 268.001 al 269.500 CAT

Quantitat 1.500

ARRAHONA
Numeració 269.501 al 270.000 CAT

Quantitat 500

BÈTULA
Numeració 270.001 al 271.000 CAT

Quantitat 1000

VILANOVA
Numeració 271.001 al 271.700 CAT

Quantitat 700

ARRAHONA
Numeració 271.701 al 271.800 CAT

Quantitat 100

VILANOVA
Numeració 271.801 al 271.900 CAT

Quantitat 100

RUBÍ
Numeració 271.901 al 271.960 CAT

Quantitat 60

R.C.C. CATALUNYA
Numeració 271.961 al 272.000 CAT

Quantitat 40

R.C.C. CATALUNYA
Numeració 281.801 al 281.900 ESP

Quantitat 100

Amb la col.laboració de D. Vicente Prats Marí a la confecció dels resultats.