Skip to main content

Club

VILANOVA
Numeració del 160.001 al 160.520 CAT

Quantitat 520

MONTSIÀ
Numeració del 158.501 al 158.901 CAT

Quantitat 400

MONTSIÀ
Numeració del 158.921 al 159.000 CAT

Quantitat 80

BÈTULA
Numeració del 158.001 al 158.500 CAT

Quantitat 500

BÈTULA
Numeració del 158.901 al 158.920 CAT

Quantitat 20

BÈTULA
Numeració del 159.161 al 159.650 CAT

Quantitat 490

BÈTULA
Numeració del 160.581 al 160.600 CAT

Quantitat 20

ARRAHONA
Numeració del 157.501 al 158.000 CAT

Quantitat 500

THE ALIENS
Numeració del 159.001 al 159.160 CAT

Quantitat 160

THE ALIENS
Numeració del 159.651 al 160.000 CAT

Quantitat 350

THE ALIENS
Numeració del 160.521 al 160.580 CAT

Quantitat 60

TOTAL

3.100

Amb la col.laboració de D. Vicente Prats Marí a la confecció dels resultats.