Skip to main content

Club

VILANOVA
Numeració del 182.001 al 182.600 CAT

Quantitat 600

C.S. RACING P. C.
Numeració del182.601 al 183.000 CAT

Quantitat 400

R.C. CATALUNYA
Numeració del 183.001 al 183.500

Quantitat 500

MONTSIÀ
Numeració del 179.701 al 179.840 CAT

Quantitat 140

MONTSIÀ
Numeració del 181.501 al 182.000 CAT

Quantitat 500

BÈTULA
Numeració del 179.841 al 181.000 CAT

Quantitat 1160

BÈTULA
Numeració del 183.501 al184.050 CAT

Quantitat 550

ARRAHONA
Numeració del 181.001 al 181.500 CAT

Quantitat 500

FEDERACIÓ
Numeració del 184.051 al 184.700 CAT

Quantitat 650

TOTAL

5.000

Amb la col.laboració de D. Vicente Prats Marí a la confecció dels resultats.