Skip to main content

Grup “C” – Standard Internacional

FEMELLES

2010-09-22

MASCLES

2010-09-22

Grup “D” – Sport Internacional

CATEGORIA “A”

2010-09-22

CATEGORIA “B”

2010-09-22

CATEGORIA “C”

2010-09-22

CATEGORIA “D”

2010-09-22

CATEGORIA “E”

2010-09-22

Categoría “F” – EN UN AÑO (PICHONES) SUP. A 100 KM

2010-12-20

Categoría “G” – EN UN AÑO (YEARLING) SUP. A 100 KM

2010-09-22

Categoría “H” – EN UN AÑO (VIEJOS) SUP. A 300 KM

2010-09-22

Amb la col.laboració de D. Vicente Prats Marí a la confecció dels resultats.