Skip to main content

Grup “C” – Standard Internacional

FEMELLES

21/10/2013

MASCLES

21/10/2013

Grup “D” – Sport Internacional

CATEGORIA “A”

21/10/2013

CATEGORIA “B”

21/10/2013

CATEGORIA “C”

21/10/2013

CATEGORIA “D”

21/10/2013

CATEGORIA “E”

21/10/2013

CATEGORIA “F”

21/10/2013

CATEGORIA “G”

21/10/2013

CATEGORIA “H”

21/10/2013

Categoría “A” – PALMARÉS INDIVIDUAL

21/10/2013

Categoría “B” – PALMARÉS INDIVIDUAL

21/10/2013

Categoría “C” – PALMARÉS INDIVIDUAL

21/10/2013

Categoría “D” – PALMARÉS INDIVIDUAL

21/10/2013

Categoría “E” – PALMARÉS INDIVIDUAL

21/10/2013

Categoría “F” – PALMARÉS INDIVIDUAL

21/10/2013

Categoría “G” – PALMARÉS INDIVIDUAL

21/10/2013

Categoría “H” – PALMARÉS INDIVIDUAL

21/10/2013

Categoría “F” – PALMARÉS INDIVIDUAL

11/12/2013

Amb la col.laboració de D. Vicente Prats Marí a la confecció dels resultats.