Skip to main content

Grup “C” – Standard Internacional

FEMELLES

2011-10-14

MASCLES

2011-10-14

Grup “D” – Sport Internacional

CATEGORIA “A”

2011-10-14

CATEGORIA “B”

2011-10-14

CATEGORIA “C”

2011-10-14

CATEGORIA “D”

2011-10-14

CATEGORIA “E”

2011-10-14

CATEGORIA “F”

2011-12-07

CATEGORIA “G”

2011-10-14

CATEGORIA “H”

2011-10-14

Categoría “A” – PALMARES INDIVIDUAL

2011-10-14

Categoría “B” – PALMARES INDIVIDUAL

2011-10-14

Categoría “C” – PALMARES INDIVIDUAL

2011-10-14

Categoría “D” – PALMARES INDIVIDUAL

2011-10-14

Categoría “E” – PALMARES INDIVIDUAL

2011-10-14

Categoría “F” – PALMARES INDIVIDUAL

2011-12-07

Categoría “G” – PALMARES INDIVIDUAL

2011-10-14

Categoría “H” – PALMARES INDIVIDUAL

2011-10-14

Amb la col.laboració de D. Vicente Prats Marí a la confecció dels resultats.